Taiteilijajärjestöt

MUU RY

Muu ry edustaa ja edistää Suomessa kokeellisia taiteenaloja kuten media-, video-, valo- ja äänitaidetta, uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja aktioita sekä tanssi-, teatteri- ja äänitaiteita, käsite- ja ympäristötaidetta. Yhdistys on toiminut vuodesta 1987 lähtien ja sen tarkoituksena on tukea taiteilijoita heidän työssään sekä lisätä vuorovaikutusta heidän tai alalla muilla tavoin toimivien välillä.

Kotisivut 

SUOMEN KUVANVEISTÄJÄLIITTO RY

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry on vuonna 1910 perustettu kuvanveistäjien valtakunnallinen ammattiliitto. Liitto edistää ja esittelee suomalaista kuvanveistotaidetta, valvoo kuvanveistäjien ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, edistää kansainvälistä yhteistoimintaa sekä yleisön kiinnostusta kuvanveistoon.

Kotisivut

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO RY

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry on vuonna 1938 perustettu alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö ja edunvalvoja. Liittoon kuuluu 55 eri puolilla Suomea toimivaa taiteilijayhdistystä. Liitto rakentaa synergiaetuja luovia verkostoja ja tarjoaa koulutusta, työkaluja ja muita palveluita taiteilijaseurojen työn tukemiseksi.

Kotisivut

SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY

Suomen Taidegraafikot ry on vuonna 1931 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää taidegrafiikan ja piirustustaiteen tunnettavuutta ja harjoittaa aktiivista tiedotus- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys toimii valtakunnallisena taidegraafikoiden ja piirtäjien etujärjestönä tarjoten jäsenilleen mm. näyttelymahdollisuuksia, ajankohtaista tietoa ja neuvontaa ammatillisissa kysymyksissä.

Kotisivut

SUOMEN TAITEILIJASEURA RY

Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa jäsenyhteisöjensä yli 
3 000 ammattikuvataiteilijaa. Seura edistää kuvataiteilijoiden asemaa ja työskentelyedellytyksiä sekä vahvistaa kuvataiteen merkitystä ja näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Kotisivut

TAIDEMAALARILIITTO RY

Taidemaalariliitto ry on Suomen ammattitaidemaalareiden valtakunnallinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1929. Jäseniä liitolla on 1.450. Liitto työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Taidemaalariliitolla on galleria, taiteilijatarvikevälitys ja toimisto Helsingissä.

Kotisivut

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO RY

Valokuvataiteilijoiden liitto ry on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen etujärjestö, joka pyrkii vahvistamaan valokuvataiteilijoiden yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Suomessa. Se myös ylläpitää Suomen vanhinta valokuvagalleriaa, Valokuvagalleria Hippolyteä Helsingin keskustassa. Galleriassa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä, ja tila toimii myös liiton teos- ja kirjamyynnin palvelupisteenä.

Kotisivut

TIEDUSTELUT

Alueellinen vaikuttaminen, vaalikone, kampanjasivusto:
Venla Styrman
Toiminnanjohtaja, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
venla.styrman@skjl.fi