Vaalikone

Valitse kuntasi


I Taiteilija ammattinsa harjoittajana

1. Kuntani tulee tukea taiteilijoiden työskentelyä tarjoamalla kohtuuhintaisia työtiloja ja jakamalla taiteilija-apurahoja.

Lisätietoa

Aktiivisesti työskentelevä ja taidettaan esittävä taiteilija luo elämyksiä ja kokemuksia yleisölle. Taiteilijoiden ja taiteilijayhteisöjen monipuolinen toiminta tuo kuntaan luovaa toimintaa ja elinvoimaa. Taiteilijoiden erityisosaamista ja luovaa ajattelua voidaan hyödyntää myös muilla aloilla tai monialaisissa työyhteisöissä. Hyvinvoiva kuvataiteilija, jonka työskentelyedellytykset ovat otolliset, luo työllään kuntaan niin taloudellista, kulttuurista kuin sosiaalista arvoa.

2. Kuntani tulee tukea kuvataiteen yhteisöjä toiminta-avustuksin ja tarjoamalla kohtuuhintaisia toimitiloja.

Lisätietoa

Yksi tehokkaimpia tapoja parantaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työskentelyä on kehittää kuvataiteen välittäjäporrasta myös kunnissa. Välittäjäportaan muodostavat galleriat, taiteilijaseurat, museot, taidelainaamot sekä kuraattorit ja muut kuvataiteen ammattilaiset. Monissa Suomen kunnissa paikallinen taiteilijaseura on ainoa taho, joka järjestää kuvataidenäyttelyitä kuntalaisten nähtäväksi. Välittäjäporras on korvaamaton joukko moninaisia toimijoita, joka nimensä mukaisesti välittää taidetta yleisön saataville.

3. Kuntani tulee noudattaa reiluja palkkiokäytäntöjä taiteilijoita työllistäessään ja ottaa käyttöön näyttelypalkkiomalli kunnan ylläpitämissä taidemuseoissa ja näyttelytiloissa.

Lisätietoa

Taidenäyttelyn pitäminen on kuvataiteilijan työn ydin. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyssä tehdystä työstä, kuten ripustuksesta ja yleisötilaisuuksista.

Taidemuseot tarjoavat kaikenikäisille kuntalaisille taide-elämyksiä esittelemällä kuvataiteilijoiden teoksia ja järjestämällä esimerkiksi taiteilijatapahtumia. Taidemuseoiden kävijämäärät ovat suurempia kuin koskaan, ja monissa kunnissa ne ovat alueen suosituimpia vierailu- ja matkakohteita.

Lisätietoa: https://www.nayttelypalkkio.fi/

II Julkinen taide

5. Kuntaani tulee luoda julkisen taiteen periaatteet, joilla määritetään taiteen hankinta- ja toteutustavat.

Lisätietoa

Taiteen tilaamisen ja rahoittamisen tapoja on monia, ja niitä voi soveltaa joustavasti kunnan tilanteeseen sopiviksi. Kunta voi laatia julkisen taiteen periaatteet, jotka määrittelevät julkisen taiteen roolin sekä taiteen rahoittamisen ja toteuttamisen tavat koko kaupungin alueella.

Lisätietoa: https://www.julkinentaide.fi/

III Taiteen ja kulttuurin tukeminen kunnassa

6. Taide on kuntalaisen perusoikeus, jota tulee rahoittaa verovaroin.

Lisätietoa

Vuonna 2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta vahvistaa kulttuurin roolia kuntien toiminnassa ja perustelee kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna.

Laissa säädetään kunnan kulttuuritoiminnan järjestämisestä sekä siihen liittyvistä tavoitteista, tehtävistä, yhteistyöstä, asukkaiden osallistumisesta, tiedon tuottamisesta ja toiminnan arvioinnista, valtionrahoituksesta sekä kehittämistehtävästä.

Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.

7. Taidetoiminnan ja taiteilijoiden työskentelyn tukeminen lisää kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Lisätietoa

Kulttuuriala työllistää Suomessa jo yli 100 000 henkilöä, ja talouden arvonlisäyksestä sen osuus on 3,3 prosenttia. Taiteen ja kulttuurin läsnäolo ja saavutettavuus on kunnalle arvokas vetovoimatekijä. Laadukas taidetarjonta tuottaa uusia kokemuksia ja mielekästä tekemistä kuntalaisten arkeen. Myös taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Syksyllä 2019 julkaistun Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaiseman raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen voi auttaa vahvistamaan terveyttä ja hyvinvointia.

8. Taiteen ja kulttuurin rahoitusta kunnassani ei tule lisätä tulevina vuosina.

9. Taiteellista asiantuntijuutta tulee hyödyntää nykyistä paremmin kuntani eri sektoreilla.