TAITEILIJAJÄRJESTÖT

MUU RY

Muu ry edustaa ja edistää Suomessa kokeellisia taiteenaloja kuten media-, video-, valo- ja äänitaidetta, uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja aktioita sekä tanssi-, teatteri- ja äänitaiteita, käsite- ja ympäristötaidetta. Yhdistys on toiminut vuodesta 1987 lähtien ja sen tarkoituksena on tukea taiteilijoita heidän työssään sekä lisätä vuorovaikutusta heidän tai alalla muilla tavoin toimivien välillä.

Kotisivut 

SUOMEN KUVANVEISTÄJÄLIITTO

Suomen Kuvanveistäjäliitto on vuonna 1910 perustettu kuvanveistäjien valtakunnallinen ammattiliitto. Liitto edistää ja esittelee suomalaista kuvanveistotaidetta, valvoo kuvanveistäjien ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja, edistää kansainvälistä yhteistoimintaa sekä yleisön kiinnostusta kuvanveistoon.

Kotisivut

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITTO

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on valtakunnallinen kuvataidejärjestöjen katto-organisaatio, johon kuuluu 53 jäsenyhdistystä. Liitto tukee kuvataiteen monimuotoisuutta ja alueellista vaikuttavuutta koko maan kattavan taiteilijaseurojen, taideyhdistysten ja niiden jäseninä olevien kuvataiteilijoiden ja kuvataiteen alueellisten verkostojen avulla.

Kotisivut

SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY

Suomen Taidegraafikot ry on vuonna 1931 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää taidegrafiikan ja piirustustaiteen tunnettavuutta ja harjoittaa aktiivista tiedotus- ja näyttelytoimintaa. Yhdistys toimii valtakunnallisena taidegraafikoiden ja piirtäjien etujärjestönä tarjoten jäsenilleen mm. näyttelymahdollisuuksia, ajankohtaista tietoa ja neuvontaa ammatillisissa kysymyksissä.

Kotisivut

TAIDEMAALARILIITTO

Taidemaalariliitto on Suomen ammattitaidemaalareiden valtakunnallinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1929. Jäseniä liitolla on noin 1300. Liitto työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Taidemaalariliitolla on galleria, taiteilijatarvikevälitys ja toimisto Helsingissä.

Kotisivut

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO

Valokuvataiteilijoiden liitto ry (VTL) on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen etujärjestö, joka pyrkii vahvistamaan valokuvataiteilijoiden yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Suomessa.   Se myös ylläpitää Suomen vanhinta valokuvagalleriaa, Valokuvagalleria Hippolyteä Helsingin keskustassa. Galleriassa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä, ja tila toimii myös liiton teos- ja kirjamyynnin palvelupisteenä.

Kotisivut