MIKÄ KUVATAIDEVAALIT.FI?

Kuvataidevaalit.fi on kuuden valtakunnallisen taiteilijajärjestön – Muu ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto Valokuvataiteilijoiden liitto, kampanja kuvataiteen aseman näkyväksi tuomiseksi eduskuntavaaleissa 2019. Sivuilta löydät ehdokkaiden vastauksia kyselyyn, jolla kartoitettiin ehdokkaiden mielipiteitä kulttuurin ja erityisesti kuvataiteen rahoituksesta sekä taiteilijan toimeentulosta. Kampanjan tarkoituksena on auttaa löytämään ja äänestämään kuvataidemyönteinen ehdokas eduskuntaan.

Ehdokkaille suunnattu kysely lähetettiin maanlaajuisesti kaikkiin puoluetoimistoihin. Monivalintakysymysten lisäksi ehdokkailla on ollut mahdollisuus kommentoida kutakin kysymystä ja tuoda näin tarkemmin julki mielipiteitään. Kysymysten lomassa ehdokkaita tutustutettiin kyselyn teemoihin tietoiskujen muodossa.

Kysely pohjaa Suomen Taitelijaseuran hallitusohjelmatavoitteisiin, joita ajavat tämän kyselyn toteuttaneet Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöt. Lisäksi Taidemaalariliitto on julkaissut omat tavoitteensa.

SUOMEN TAITEILIJASEURAN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2019-2023

1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle

2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista

3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä

4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää

5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä

6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta

7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia

8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen