Pirjo Niinivirta (Perussuomalaiset, Varsinais-Suomen vaalipiiri)

Sukunimi, Etunimi:Niinivirta, Pirjo
Vaalipiiri:03 Varsinais-Suomen vaalipiiri
Puolue:Perussuomalaiset
Linkki vastaajan kotisivuille:

I TAITEEN RAHOITUS

1. Tulisiko taiteen rahoituksen mielestäsi perustua ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista)

a) liiketoimintana, keskittyen edistämään sen markkinointia ja edistäen kuvataideteosten myyntiä.

b) perusoikeutena, jota saatavuuden takaamiseksi on rahoitettava ennen kaikkea verovaroin.

Kommentit: Valtionosuusjärjestelmään voitaisiin lisätä osuus, joka kohdentuisi taiteen hankkimiseen esim. rakennettaessa uusia sivistystoimialan kohteita kuntaan tai kaupunkiin. Joissakin kaupungeissa, kuten meillä Turussa hankitaan taidetta rakentamisbudjetista prosenttiperiaatteella ja se on hyvä. Sama käytäntö voisi olla muillakin toimialoilla.

2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto)

a) Taiteen ja kulttuurin osuutta Suomen valtion budjetista tulisi mielestäni laskea nykyisestä tasosta. 

b) Taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista tulisi mielestäni pitää ennallaan nykyisellä tasolla. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista oli vuonna 2018 noin 0,8 %.

c) Taiteen ja kulttuurin osuus tulisi kasvattaa 1 % Suomen valtion budjetista. 

Kommentit: Elämme nousukautta ja silloin juuri luovien alojen arvostusta tulee lisätä. Ihmiset ovat kiinnostuneita taiteesta enemmän kuin ennen ja kävijämäärät ovat näyttelyissä lisääntyneet huomattavasti ja sama trendi näyttää jatkuvan. Luonnollisesti osuus budjetista on tällöin suurempi.

3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa)

a) Taiteen eri muodot eivät ole tasavertaisessa asemassa valtion avustusjärjestelmässä. Kuvataiteen rahoitus on pahasti jäljessä taiteilijamäärän suhteutettuna ja muihin taiteen muotoihin verrattuna.

b) Taiteen vapaan kentän rahoitus on riittämättömällä tasolla, minkä vuoksi kentän pitkäjänteinen kehittäminen on käytännössä mahdotonta.

c) Taiteen ja taiteilijoiden tukemisen alueellinen epätasa-arvo.

d) Taiteilijoiden toimeentulo on erittäin huono ja määrärahoja taiteilijoiden tukemiseen on liian vähän. 

e) Visuaalisella taiteella ei ole sen rahoitusasemaa turvaavaa lakia, kuten omaa valtionosuusjärjestelmää. 

f) Jokin muu, mikä:__________________________________

Kommentit: Tässä, kuten kaikessa muussakin meidän pitäisi korostaa kotimaisuutta. Suomi ensin. Usein joutuu ihmettelemään, miksi aina pitää taidetta tuoda ulkomailta näyttelyyn, koska meillä on hyviä kotimaisia taiteilijoita. Kulttuuripuolen tulisi kääntää katseensa ensin Suomeen ja suosia suomalaista. Rahoitus taiteeseen on tosi pientä, koska taiteen tekeminenen on tosi kallista. Taiteen tekeminen on tosi hieno ja luova ammatti ja sitä pitäisi enemmän arvostaa. Raha on se, joka on kiitos hyvästä työstä.

II TAITEILIJA-APURAHOJEN MÄÄRÄ JA TASO

1. Mikäli käytettävissä olisi enemmän määrärahoja taiteilijoille myönnettäviin valtion taiteilija-apurahoihin, tulisiko mielestäsi: (valitse 1 vaihtoehto)

a) pitää apurahan suuruus ennallaan, mutta myöntää apurahoja aiempaa suuremmalle taiteilijajoukolle.

b) korottaa apurahojen tasoa merkittävästi korkeammaksi, mutta pitää saajien määrä ennallaan.

c) sekä korottaa apurahan tasoa että kasvattaa apurahan saajien määrää. 

Kommentit: Tällä hetkellä vain harvat taiteilijat saavat riittävän suuruista apurahaa ja liian moni ei saa yhtään. Tekemällä oppii taiteen tekemisessä varsinkin, kun peruslahjakkuus on luojan lahjana saatu. Apurahoja on jaettava kaikenikäisille lahjakkaille. Järjestelmä on turhan byrokraattinen, se pitäisi tehdä selkeämmäksi. Mielestäni jakojärjestelmä tuntuu vanhanaikaiselta, kun kohta elämme 2020-lukua. Olisi koko järjestelmän päivittämisen aika.

III TAITEILIJOIDEN SOSIAALITURVA 

1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa)

a) Suomessa tulisi ottaa käyttöön perustulo. 

b) Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi lisätä. 

c) Taiteilijapalkka tulisi ottaa käyttöön.

d) Taiteen tekemisen edellytyksien, kuten työhuoneen vuokraamisen tai välinehankintojen ei tulisi saada vaikuttaa taiteilijan sosiaaliturvaan laskevasti. 

e) Sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että laki ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat myös taiteilijoiden kohdalla. 

f) Vapaiden taiteilijoiden eläketurvaa tulisi yksinkertaistaa. Ei-työsuhteinen eläketurva tulisi siirtää kokonaisuudessaan maatalousyrittäjien eläkelain piiriin ja vakuuttaa Melassa.

g) Jokin muu, mikä:__________________________________

Kommentit: Peruspalkka olisi selkeä tulopohja kaikille taitelijoille ja tasapuolinen. Palkkiot hyvästä työstä tulisivat tähän päälle. Yrittäjien sosiaaliturva on Suomessa olematon ja samoin on ollut taiteilijoidenkin. Tämä vaatii perusteellisen uudistamisen ja päivittämisen, jotta kukaan uskaltaa ruveta taiteilijaksi tai yrittäjäksi.

IV KUVATAITEILIJA AMMATTINSA HARJOITTAJANA 

1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa)

a) Valtion taiteilija-apurahoihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi kasvattaa. 

b) Taiteilijapalkkajärjestelmää tulisi kokeilla taiteilija-apurahajärjestelmän rinnalla.

c) Taiteilijalle tulisi maksaa julkisesti tuetussa museossa tai galleriassa näyttelyä varten tehdystä työstä korvauksena näyttelypalkkio. 

d) Yrityksille tulisi sallia verovähennysoikeus taiteen tukemisesta ja hankkimisesta.  

e) Kotitalouksille tulisi sallia kotitalousvähennysten tekeminen elävien taiteilijoiden taideteosten ostamisesta oston tapahtuessa taiteen ensimyyntinä. 

f) Valtion tulisi kannustaa ja tukea kuntia ja kaupunkeja lisäämään kuvataidetta rakennushankkeissa ja kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Prosenttiperiaatteen toteutumista tulisi vahvistaa.

g) Kehitetään uusia tapoja tukea kuvataiteen alan välittäjäportaan (mm. galleriat, järjestöt, taidelainaamot, osuuskunnat, erilaiset tuotantoalustat ja taidekeskukset) toimintaa. 

h) Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen apurahoituksen ohella kuvataiteen kentän ja kuvataiteilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen tähtääviä tukimuotoja tulee kehittää ministeriöiden välisessä yhteistyössä monipuolisemmin. 

i) Jokin muu, mikä:__________________________________

Kommentit: Opetus-ja kulttuuriministeriö on oikeilla jäljillä, kunhan vain toteuttavat suunnitelmansa ja sanat teoiksi ja teonsanat toteuteutukseen. Työsuhde on aina turvallisempi, kuin vapaa freelancertyyppinen työskentelytapa. Järjestelmän päivittämisen aika on nyt. Ihmiset ovat myös heränneet ja todenneet taiteen terapeuttisen vaikutuksen ja käyvät taidenäyttelyissä. Taiteenteko vain kannattavammaksi ja tekijälle palkitsevammaksi!

Categories: