Kajava Henna (Perussuomalaiset, Uudenmaan vaalipiiri)

Sukunimi, Etunimi:Kajava, Henna
Vaalipiiri:02 Uudenmaan vaalipiiri
Puolue:Perussuomalaiset
Linkki vastaajan kotisivuille:https://www.hennakajava.fi/

I TAITEEN RAHOITUS

1. Tulisiko taiteen rahoituksen mielestäsi perustua ensisijaisesti (valitse toinen vaihtoehdoista)

a) liiketoimintana, keskittyen edistämään sen markkinointia ja edistäen kuvataideteosten myyntiä.

b) perusoikeutena, jota saatavuuden takaamiseksi on rahoitettava ennen kaikkea verovaroin.

Kommentit: Kun taidetta rahoitetaan perusoikeutena, siitä saadaan paljon monipuolisempaa. Yritykset ja varakkaat yksityiset ostavat taidetta, joka on tietynlaista. Varakkailla, yksityisillä ihmisillä on lisäksi usein huono maku 🙂

2. Minkä suuruinen tulisi taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista mielestäsi olla? (valitse 1 vaihtoehto)

a) Taiteen ja kulttuurin osuutta Suomen valtion budjetista tulisi mielestäni laskea nykyisestä tasosta. 

b) Taiteen ja kulttuurin osuus Suomen valtion budjetista tulisi mielestäni pitää ennallaan nykyisellä tasolla. Taiteen ja kulttuurin osuus valtion budjetista oli vuonna 2018 noin 0,8 %.

c) Taiteen ja kulttuurin osuus tulisi kasvattaa 1 % Suomen valtion budjetista. 

Kommentit: Asiaan pitäisi perehtyä kunnolla, jotta uskaltaisin olla rahoituksen osuuden kasvattamisen puolella. Silloin täytyisi myös osata sanoa, että mistä leikataan vastaava summa. Periaatteeni on, että silloin, kun eletään velaksi ja tulevaisuus näyttää heikolta, niin budjettia ei voida kasvattaa. Toisaalta, jos saadaan turhat yritystuet karsittua, sekä Suomelle haitallinen maahanmuutto ja ehkä veroparatiisitkin kuriin, niin sitten varmaan olisi ainakin varaa lisätä rahoitusta taiteesee ja kulttuuriin.

3. Mitä seuraavista taiteen rahoituksen haasteista pidät merkittävimpänä? (valitse 1-2 vaihtoehtoa)

a) Taiteen eri muodot eivät ole tasavertaisessa asemassa valtion avustusjärjestelmässä. Kuvataiteen rahoitus on pahasti jäljessä taiteilijamäärän suhteutettuna ja muihin taiteen muotoihin verrattuna.

b) Taiteen vapaan kentän rahoitus on riittämättömällä tasolla, minkä vuoksi kentän pitkäjänteinen kehittäminen on käytännössä mahdotonta.

c) Taiteen ja taiteilijoiden tukemisen alueellinen epätasa-arvo.

d) Taiteilijoiden toimeentulo on erittäin huono ja määrärahoja taiteilijoiden tukemiseen on liian vähän. 

e) Visuaalisella taiteella ei ole sen rahoitusasemaa turvaavaa lakia, kuten omaa valtionosuusjärjestelmää. 

f) Jokin muu, mikä: Kannatan rahoituksen lisäämistä hyötytaiteeseen

Kommentit: Kannatan rahoituksen lisäämistä hyötytaiteeseen. Meillä on aikoinaan rakennukset koristeltu hienoilla veistoksilla ja rappukäytävät ornamenteilla ja kattomaalauksilla. Tämäntyyppistä käsityöläistaidetta täytyy alkaa tukea aivan toisessa mittakaavassa nykyiseen nähden. En kannata niinkään epäekologista taidetta, jossa taiteesta tulee lopulta roskaa tai se jää johonkin varastoitavaksi. Lisäksi taiteen merkitystä kaikille ihmisille tulee vahvistaa. Taiteilijoita tulee palkata harrastustoimintaan.

II TAITEILIJA-APURAHOJEN MÄÄRÄ JA TASO

1. Mikäli käytettävissä olisi enemmän määrärahoja taiteilijoille myönnettäviin valtion taiteilija-apurahoihin, tulisiko mielestäsi: (valitse 1 vaihtoehto)

a) pitää apurahan suuruus ennallaan, mutta myöntää apurahoja aiempaa suuremmalle taiteilijajoukolle.

b) korottaa apurahojen tasoa merkittävästi korkeammaksi, mutta pitää saajien määrä ennallaan.

c) sekä korottaa apurahan tasoa että kasvattaa apurahan saajien määrää. 

Kommentit: Olen itse tullut aina toimeen hyvin vähäisellä rahamäärällä ja pienillä tuloilla, joten on vaikea kiinnostua palkkojen korottamisesta yleensä ottaen 🙂

III TAITEILIJOIDEN SOSIAALITURVA 

1. Millä seuraavista keinoista taiteilijoiden sosiaaliturvaa tulisi mielestäsi ensisijaisesti parantaa? (valitse 1-2 vaihtoehtoa)

a) Suomessa tulisi ottaa käyttöön perustulo. 

b) Taiteilijaeläkkeiden määrää tulisi lisätä. 

c) Taiteilijapalkka tulisi ottaa käyttöön.

d) Taiteen tekemisen edellytyksien, kuten työhuoneen vuokraamisen tai välinehankintojen ei tulisi saada vaikuttaa taiteilijan sosiaaliturvaan laskevasti. 

e) Sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että laki ja oikeudenmukaisuus toteutuisivat myös taiteilijoiden kohdalla. 

f) Vapaiden taiteilijoiden eläketurvaa tulisi yksinkertaistaa. Ei-työsuhteinen eläketurva tulisi siirtää kokonaisuudessaan maatalousyrittäjien eläkelain piiriin ja vakuuttaa Melassa.

g) Jokin muu, mikä:__________________________________

Kommentit: Apurahojen hakeminen on varmasti stressaavaa ja lisää byrokratiaa. Elämää ei saisi pilata stressillä. Taiteilijapalkka antaisi enemmän turvaa ja rauhaa taiteilijalle, joka varmaan näkyisi myös taiteessa myönteisesti. Palkkaa vastaan olisi kuitenkin tilivelvollinen tekemästään työstä, kuten työnantajalle yleensä. Etenkin hyötytaiteeseen, kuten rakennusten koristeluun ja opetukseen tulee palkata taiteilijoita.

IV KUVATAITEILIJA AMMATTINSA HARJOITTAJANA 

1. Miten kuvataiteilijan asemaa ammattinsa harjoittajana tulisi mielestäsi parantaa (valitse 3 mielestäsi tärkeintä keinoa)

a) Valtion taiteilija-apurahoihin käytettävissä olevia määrärahoja tulisi kasvattaa. 

b) Taiteilijapalkkajärjestelmää tulisi kokeilla taiteilija-apurahajärjestelmän rinnalla.

c) Taiteilijalle tulisi maksaa julkisesti tuetussa museossa tai galleriassa näyttelyä varten tehdystä työstä korvauksena näyttelypalkkio. 

d) Yrityksille tulisi sallia verovähennysoikeus taiteen tukemisesta ja hankkimisesta.  

e) Kotitalouksille tulisi sallia kotitalousvähennysten tekeminen elävien taiteilijoiden taideteosten ostamisesta oston tapahtuessa taiteen ensimyyntinä. 

f) Valtion tulisi kannustaa ja tukea kuntia ja kaupunkeja lisäämään kuvataidetta rakennushankkeissa ja kaupunki- ja aluesuunnittelussa. Prosenttiperiaatteen toteutumista tulisi vahvistaa.

g) Kehitetään uusia tapoja tukea kuvataiteen alan välittäjäportaan (mm. galleriat, järjestöt, taidelainaamot, osuuskunnat, erilaiset tuotantoalustat ja taidekeskukset) toimintaa. 

h) Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen apurahoituksen ohella kuvataiteen kentän ja kuvataiteilijoiden toimintaedellytysten kehittämiseen tähtääviä tukimuotoja tulee kehittää ministeriöiden välisessä yhteistyössä monipuolisemmin. 

i) Jokin muu, mikä:__________________________________

Kommentit: Jatkuvasta apurahojen hakemisesta olisi hyvä päästä eroon. Kuitenkaan tämä ei saa johtaa siihen, että taiteilija tsemppaisi entistä vähemmän sen suhteen, että miten kunnianhimoisesti taidetta tekee. Taiteilijoita, kuten muitakin ammatinharjoittajia on joka lähtöön. Mielestäni palkkaa vastaan tulee sopia, että mitä ja millä menetelmillä tehdään. Taiteen tulisi kuitenkin päätyä yhteiseksi hyödyksi, eikä roskaksi.

Categories: